Main » Files » Ma. sci. Flamur Sofiu

Dispozitat e sadakasë obligative dhe asaj vullnetare
18 November 2013, 14:41
Feja islame është fe e solidaritetit dhe në mënyrë të prerë fton në solidaritet dhe në ndihmë reciproke. Allahu i Lartësuar thotë:"Ndihmohuni mes vete në të mira dhe në të mbara dhe hiqni dorë nga mëkatet e armiqësitë. Kini frikë dënimin e Allahut, se me të vërtetë Allahu është ndëshkues i fortë.” Po ashtu kemi edhe shumë hadithe që   flasin për vlerën e ndihmës reciproke dhe të ndërsjelltë. Ndaj në sheriatin islam sadekaja-lëmosha, mund të ndahet në dy grupe në aspektin e përcaktimit të dispozitës: sadekaja që është obligative (vaxhib) dhe sadekaja vullnetare.
sadekaja obligative (sadekatul fitri) Në shkencën e fik’hut, me sadekatul fiter nënkuptohet:
"Dhënia e një pjese të pasurisë në mënyrë të obliguar, për shkak të përfundimit të agjërimit dhe fillimit të ngrënies (mos agjërimit)”.
Të dhënit e sadekatul fitrit është vaxhib.
Sadekatul fitri është bërë obligim në vitin e dytë hirxhri, po atë vit kur u bë obligim agjërimi, para obligueshmërisë së zekatit.Argumentet që e vërtetojnë obligueshmërinë e sadekatul
fitrit janë: Transmetohet nga Ibn Omeri, i cili ka thënë: "E ka obliguar i dërguari i Allahut zekatul fitrin në Ramazan, një sa’a hurme apo një sa’a elb, për robin, të lirin, maskullin, femrën, të voglin dhe të madhin prej myslimanëve”.
Transmetohet nga Ebu Seidi i cili ka thënë:" E jepnim zekatul fitrin një sa’a grur ose një sa’a elb ose një sa’a hurme ose një sa’a djathë ose rrush të tharë ".
 fitri mund të jepet edhe më tepër se sa është
përmendur në hadithin e Pejgamberit (s.a.v.s.). Një gjë e
tillë është vepër e mirë dhe e preferuar në fenë Islame.
Sadekatul fitri mund të jepet me të holla. Një gjë e tillë
është më e përshtatshme për atë që e meriton marrjen e
sadekatul fitrit.
ë ngjash
Category: Ma. sci. Flamur Sofiu | Added by: Kushtrim_Guraj
Views: 598 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Block title
Komuna Dragash-it
komuna_dragash_radio_sharri


www.opoja.net
EDHE TI MUND TA SJELLËSH LAJMIN NË "OPOJA.NET"
Apo nëse keni propozim për ndonjë temë interesante, na thirreni në tel.:045/622 653, apo na shkruani në e-mail: opoja.net@live.com
Moti në opojë

OPOJA

Reklama Juaj!□■□■□■□■□ opoja.net@live.com
Marketing
Kliko ketu per ta shkarkuar fletepalosjen "Vetekontrolli i Gjinjeve"
Foto & Video
Fotografia e Javës http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/65786457.jpg Video e Javës
Publicitet

Facebook
dita e flamurit
Gjithësej Vizitorë

Gjithësej ne Linje: 1
Publikues: 1
Perdorues: 0
Total Vizitorë: